Mesto Prešov

Má výhodnú strategickú polohu na tradičných obchodných cestách a bohatú históriu.

V súčasnosti je krajským mestom Prešovského kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.

Počet obyvateľov mesta Prešov - 90 349. (údaj zo Slovenského štatistického úradu, k 31.12.2014)

Informácie o aktuálnom počte občanov SR s trvalým pobytom na území mesta Prešov nájdete v aplikácii  egov.presov.sk 
POZNÁMKA: Informácie sú aktualizované na dennej báze, nakoľko sú prepojené s elektronickou evidenciou obyvateľov mesta Prešov.Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 26.5.2015 19:19
presov.vadium.sk