Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Základné školy

ZŠ Bajkalská 29

Riaditeľ školy: PaedDr. Vojtech Klein
Telefón: 051/7711585
E-mail: bajkalskapo@gmail.com
web: www.bajkalskapo.sk

ZŠ Československej armády 22
Riaditeľka školy: Mgr. Ľubica Kohániová
Telefón: 051/771 14 34
E-mail: zscslarmady@gmail.com.sk
web: http://zsarmpo.edupage.org/
http://zsarmpo.masab.sk/index.php 

ZŠ Kúpeľná 2
Riaditeľ školy: PaedDr. Eva Bilišňanská
Telefón: 051/7731863
E-mail: skola@zskuppo.sk
web: http://www.zskuppo.sk/

ZŠ Májové námestie 1
Riaditeľka školy: PaedDr. Dana Štucková
Telefón: 051/770 17 13
E-mail: majovka@zsmajovenampo.edu.sk
web: http://www.zsmajovenampo.edu.sk/

ZŠ Lesnícka 1
Riaditeľka školy: Mgr. Valéria Bodnárová
Telefón: 051/770 33 47
E-mail: zslespo@zslespo.edu.sk
web: http://www.zslespo.edu.sk

ZŠ Matice slovenskej 13
Riaditeľ školy: PaedDr. Renáta Rodáková
Telefón: 051/771 33 31
E-mail: zs.matica@gmail.com
web: http://www.zsmaticeslovenskej.sk/

ZŠ Mirka Nešpora 2
Riaditeľ školy: Mgr. Jaroslav Bizub
Telefón: 051/771 09 57/ 0911638913
E-mail:nespora2@gmail.com
web: http://www.zsnespo.edu.sk/   

ZŠ Mukačevská 1
Riaditeľ školy: Mgr. Eduard Schwarzbacher
Telefón: 051/771 95 83
E-mail: zsmukacev@zsmukacevpo.edu.sk
web: http://zsmukacevska.edupage.org/

ZŠ Prostějovská 38
Riaditeľ školy: PaedDr. Marián Molčan
Telefón: 051/771 66 07
E-mail: prostejovska38@gmail.com
web: http://www.zspropo.edupage.sk/  

ZŠ Sibírska 42
Riaditeľ školy: Mgr. Vladimír Lukáč
Telefón: 051/770 23 77
E-mail: zssibirskapo@zssibirska.sk
web: http://www.zssibirskapo.edu.sk

ZŠ Šmeralova 25
Riaditeľ školy: Ľubomír Bodnár
Telefón: 051/771 08 67
E-mail: spravca@zssmeralpo.edu.sk
web: http://www.zssmeralpo.edu.sk/

ZŠ Šrobárova 20
Riaditeľka školy: Mgr. Ján Mačej
Telefón: 051/770 31 02
E-mail: jan.macej@zssrobarovapo.sk , zs.srobarova@slovanet.sk
web: http://www.zssrobarovapo.edu.sk/

ZŠ Važecká 11
Riaditeľ školy: Mgr. Dušan Brhlík
Telefón: 051/770 68 66
E-mail: zsvazecka@gmail.com

web: http://www.vazeckapo.edupage.org 

Materské školy

 

MŠ Antona Prídavka 1
Riaditeľka školy: PaedDr. Beáta Holingová
Telefón: 051/771 08 77
E-mail: msapridavka1@centrum.sk

web: http://www.materska-skola-antona-pridavka1-presov.sk

MŠ Bajkalská 31
Riaditeľka školy: PaedDr. Renáta Gumanová
Telefón: 051/771 96 09
E-mail: ms.bajkalska@condornet.sk

web: http://msbajkalska.sk

MŠ Bernolákova 19
Riaditeľka školy: Mgr. Dana Voštinárová
Telefón: 051/770 29 51
E-mail: ms.bernolakova@centrum.sk

web: //msbernolacik.sk

MŠ Bratislavská 3
Riaditeľka školy: Mgr. Eva Semanová
Telefón: 051/770 55 90
E-mail: ms.bratislavska@condornet.sk
http://www.ms-bratislavska.estranky.sk/

MŠ Budovateľská 8
Riaditeľka školy: PaedDr. Eva Miklášová
Telefón: 051/773 30 67
E-mail: ms.budovatelska@gmail.com
http://www.ms-budovatelska.sk/

MŠ Čapajevova 17
Riaditeľka školy: Mária Jurčenková
Telefón: 051/771 03 25
E-mail: ms.capajevova@condornet.sk

MŠ Čergovská 14
Riaditeľka školy: Gabriela Žabková
Telefón: 051/770 48 94
E-mail: ms.cergovska@condornet.sk

web: http//www.mscergovska.vadium.sk

MŠ Československej armády 20
Riaditeľka školy:  PaedDr. Ivona Uličná
Telefón: 051/771 30 00
E-mail: mscsl.armady@gmail.com
web: http://mscslarmady.edupage.org/

MŠ Fraňa Kráľa 11
Riaditeľka školy: Blažena Šarišská
Telefón: 051/771 17 61
E-mail: ms.f.krala@condornet.sk

MŠ Hviezdoslavova 10
Riaditeľka školy: Mgr. Oľga Krajnyíková
Telefón: 051/773 41 36
E-mail: ms.hviezdoslavova@condornet.sk

MŠ Jurkovičova 17
Riaditeľka školy: Tatiana Daráková
Telefón: 051/770 50 11
E-mail: riaditel@msjurkovicova.sk 
web: www.msjurkovicova.sk

MŠ Mirka Nešpora 22
Riaditeľka školy: Mgr. Viera Štroncerová
Telefón: 051/771 22 09
E-mail: ms.m.nespora@condornet.sk

MŠ Mukačevská 27
Riaditeľka školy: MgrDarina Čorejová
Telefón: 051/771 90 02
E-mail: ms.mukacevska@condornet.sk

web://www.mukacevska.korkaci.sk

MŠ Sabinovská 22/A
Riaditeľka školy: Mgr. Ingrid Jelinková
Telefón: 051/771 74 40
E-mail: ms.sabinovska@condornet.sk

web://www.mssabinovska.vadium.sk

MŠ Sládkovičova 3
Riaditeľka školy: Ľubomíra Gregová
Telefón: 051/773 29 74
E-mail: ms.sladkovicova@condornet.sk

MŠ Haburská 9
Riaditeľka školy: poverená Jana Hláčová
Telefón: 051/776 42 72
E-mail: ms.slanska@gmail.com

MŠ Solivarská 51
Riaditeľka školy: Janka Rusnáková
Telefón: 051/770 14 92
E-mail: ms.solivarska@condornet.sk

MŠ Važecká 18
Riaditeľka školy: Bc. Slávka Lukáčová
Telefón: 051/770 67 58
E-mail: ms.vazecka@gmail.com

web://www.msvazecka.szm.sk

MŠ Volgogradská 48
Riaditeľka školy: Mgr. Marcela Molitorisová
Telefón: 051/771 38 38
E-mail: ms.volgogradska@condornet.sk

MŠ Zemplínska 2
Riaditeľka školy: Mgr. Valéria Kalatovičová
Telefón: 051/770 55 14
E-mail: ms.zemplinska@condornet.sk

web://www.mszemplinska.eu

Základné umelecké školy

ZUŠ Mikuláša Moyzesa, Baštová 23
Riaditeľ školy: Jozef Kakaščík, DiS. art.
Telefón: 051/773 39 61
E-mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk
web: http://www.zusmm.presov.sk

ZUŠ Jána Poschla Prostějovská 36
Riaditeľ školy: PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.
Telefón: 051/771 73 03
E-mail: zusjp.presov@stonline.sk
web: http://www.zusjp.eu

ZUŠ Októbrová 32
Riaditeľ školy: Mgr. Ľubomír Guman
Telefón: 051/771 24 45
E-mail: zusvo@centrum.sk
web: http://www.zuska-vo.wbl.sk

Centrum voľného času

CVČ ABC Októbrová 30
Riaditeľ školy: Mgr. Helena Šimčíková
Telefón: 051/7712291
E-mail: abc@abccentrum.sk
web: http://abececko.masab.sk

Aktualizoval: Beáta Kollárová 19.7.2016 13:18
presov.vadium.sk