Mesto PREŠOV

Monday - 08. March 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o vydanie rodného alebo sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100506, 3100507, 3100509

V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedenie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada. Písomnú žiadosť môžu podať ak ide o neplnoletú osobu, jej rodičia.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa,
- platné občianske preukazy rodičov žiadateľa v prípade ak ide o neplnoletú osobu,
- rodný list,
- žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
- písomný súhlas s úpravou priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - maloletá osoba staršia ako 15 rokov s osvedčeným podpisom.
Poplatok:
5,00 € za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a)
Lehota na vybavenie:
na počkanie
Zákonná úprava:
§ 19 ods. 6 a ods. 7 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 


Zverejnil: Ľudmila Lišková 9.3.2010 09:15
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 2.3.2015 10:02 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.