Objekt Moyzesova 48 v Prešove

Secesný objekt zo začiatku 20. storočia (postavený v roku 1908) s I. nadzemným a I. podzemným podlažím, so sedlovou strechou s odkvapom do ulice. Objekt má stredný rizalit ukončený segmentovým okrídleným štítom s výzdobou. Zachované pôvodné okná sú lemované štukovými šambránami.
Hlavné priečelie je komponované okennými otvormi v rytme 2 – 2 - 2. Dve okná v časti rizalitu sú doplnené trojuholníkovými prerušenými frontónmi s vrypmi a zuborezom, so štukovou rastlinnou výzdobou umiestnenou nad oknami. Ostatné štyri okná v nadokennej časti majú plošnú štukovú výzdobu. Podokennú rímsu v časti rizalitu doplňuje štuková výzdoba s kvapkami, ostatné parapetné plochy tvaru U sú hladké.

Aktualizoval: Jozef Mačo 10.12.2010 21:03
presov.vadium.sk