Bod 1. Otvorenie

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

presov.vadium.sk