Bod 9. Správa o plnení investičnej výstavby v rámci rozpočtovej kapitoly odboru strategického rozvoja za I. polrok 2010

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

presov.vadium.sk