Mesto PREŠOV

Wednesday - 14. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Rozpočet

A. na úseku rozpočtovania

 • zostavenie rozpočtu hospodárstva mesta na rozpočtový rok v spolupráci s jednotlivými organizačnými zložkami MsÚ
 • financovanie úloh a hospodárenie mesta v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie
 • kontrola plnenia rozpočtu mesta, vypracovanie správ o plnení rozpočtu a záverečného účtu mesta
 • spracovanie ekonomických analýz pre potreby zostavenia rozpočtu
 • navrhovanie a realizáciu opatrení na zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu mesta
 • navrhovanie opatrení na zabezpečenie riadneho plnenie rozpočtu a na odstránenie nedostatkov
 • navrhovanie finančného zabezpečenie nových a rozpočtom nezabezpečených úloh
 • finančné usporiadanie hospodárenia mesta a navrhovanie spôsobu rozdelenia prebytku resp. vyrovnanie schodku hospodárenia mesta
 • zabezpečenie zúčtovania so štátnym rozpočtom v oblasti transferov pre mesto
 • spolupráca s peňažnými ústavmi v oblasti úverovej a zriaďovania bankových účtov
 • evidovanie a spravovanie otvorených úverových vzťahov mesta a zabezpečenie plnenia povinností, ktoré vyplývajú z týchto vzťahov
 • spracovanie nových úverových zámerov vyplývajúcich z rozpočtu mesta
 • rozdelenie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • sledovanie čerpania rozpočtu škôl a školských zariadení, v prípade potreby vykonávanie rozpočtových opatrení v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • vykonávanie rozpočtových presunov medzi jednotlivými školami a školskými zariadeniami v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • zabezpečenie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením škôl a školských zariadení v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • sumarizácia  ekonomických štatistických výkazov zo škôl a školských zariadení v súčinnosti s odborom školstva, kultúry a cestovného ruchu
 • metodickú činnosť školám v oblasti rozpočtu a účtovníctva

B. Plnenie rozpočtu mesta Prešov - výkazy

C1. Rozpočty mesta Prešov

C2. Záverečné účty mesta Prešov


Zverejnil: Denisa Stašková, Mgr. 9.9.2010 13:17
Aktualizoval: Katarína Grocká, Ing. 25.7.2016 15:35 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.