Bod 4. Ukončenie mandátneho vzťahu so spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov – mestské nájomné byty (záverečná delimitácia)

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

presov.vadium.sk