Bod 3. Návrh na pričlenenie obcí do školského úradu mesta Prešov

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

presov.vadium.sk