Hlasovania poslancov MsZ na LV. riadnom zasadnutí MsZ

presov.vadium.sk