Bod 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

presov.vadium.sk