Bod 9. Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta za I. polrok 2010

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 22.12.2010 15:29
presov.vadium.sk