Údaje o dochádzke poslancov z Ustanovujúceho MsZ dňa 15.12.2010

Prílohy

presov.vadium.sk