Smernica primátora mesta SP 66 Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach mesta Prešov

Prílohy

presov.vadium.sk