Z činnosti mestskej polície (18. týždeň)

     Z činnosti mestskej polície (18.  týždeň)

 

     Počul som, že slovenskí hokejisti sú ako dobrý DVD prehrávač – prehrajú všetko. No, šport je šport a niekto prehrať musí. Že to budú práve naši, s tým nerátal asi nikto, okrem jedného pána, ktorý sa pravdepodobne deň pred zápasom s Českom pozeral do kryštálovej gule a vedel, že naši prehrajú. Kdeže tam dvojhlavá korytnačka. Z toho dôvodu si asi so sebou na Hlavnú ulicu k projekcii zápasu vzal aj poriadnu mačetu s dýkou, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani krokodíl DUNDEE. Nevieme, či po zápase chcel vykostiť našich hokejistov na premietacom plátne, ale vieme, že priestupku sa dopustí ten, kto nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane. Usudzujúc podľa spôsobu jeho správania, ktorý zodpovedal posilneniu sa nie malým množstvom alkoholických nápojov (2 promile) sa dalo predpokladať, že tieto predmety majúce charakter chladných zbraní, môžu byť použité k násiliu. Ak nie voči iným, voči jeho osobe určite. Veď pošmyknutiu sa a napichnutiu na mačetu porovnateľnú s gilotínou za asistencie alkoholu sa dá prísť veľmi ľahko. Našťastie pravidlo nevšímavosti tu neplatilo a vďaka pozornosti občanov, ktorí sa prišli pozrieť na výkon našich hokejistov do mesta k veľkoplošnej projekcii sa nestalo nič horšie. Ďakujeme.        

     Deň matiek – gratulujeme k tomuto sviatku všetkým mamám, aj keď už len dodatočne. Nebudem rozoberať históriu tohto sviatku. S touto sa však oboznamovali dve maloleté osoby, ktoré boli tým také dojaté, že museli pritom inhalovať neznámu prchavú látku, ktorá ich dojatie len umocňovala. Našťastie, naši policajti neprišli do styku s touto prchavou látkou a ani nenašli pochopenie pre takéto umocňovanie dojatia. Preto našich dvoch malých vyznávačov Dňa matiek odovzdali kolegom s policajného zboru. Bohvie či si na svoje mami spomenú aj po vyprchaní euforického zážitku, alebo naopak – ich mami si na nich spomenú?

     Operačný pracovník prevzal oznámenie, v ktorom bolo nahlásená skutočnosť úhynu rýb v Soľnom potoku. Na miesto boli okamžite privolaní kolegovia z policajného zboru a zástupcovia obvodného úradu životného prostredia. Príčina úhynu rýb na mieste nebola objasnená a pochybujem, žeby tak ryby urobili dobrovoľne pod vplyvom učenia nejakého samozvaného guru. I táto nepríjemná vec svedčí o vrelom vzťahu k životnému prostrediu. Dúfame, že objasnenie príčin na seba nenechá dlho čakať a zodpovedné osoby budú brané na zodpovednosť.

     Počas výkonu služobných činností sa naši príslušníci stretli s tzv. poľom trosiek, na ktorom boli rozhádzané balíčky cigariet. Toto pole trosiek ich doviedlo až k prevádzke, na ktorej boli vypáčené dvere a povaľujúce sa cigarety určite pochádzali z vlámania. Po páchateľovi kolegovia z policajného zboru intenzívne pátrajú a tento si asi láme hlavu nad tým, prečo tie cigarety stratil.

     Aj napriek výzvam, aby občania nekŕmili holuby – dôvody sú všeobecne známe, sa trom našim spoluobčanom uľútostnili clivé pohľady týchto vtákov a preto ich nakŕmili. To, že holuby sú vtákmi s trefným pomenovaním „lietajúce potkany“, sú prenášačmi chorôb, rôznych parazitov a ich výkalmi sa znehodnocujú historické budovy ich až tak nerozľútostnilo. Čaro dojatia na nich doľahlo až pri riešení ich osôb našimi príslušníkmi. Mali by sme si uvedomiť, že zákaz kŕmenia holubov je preventívnym opatrením a je nápomocné pri vytláčaní týchto vtákov z mesta.

Aktualizoval: Admin 19.1.2012 14:58
presov.vadium.sk