Z činnosti mestskej polície (21. týždeň)

     Tento týždeň začnem netradične – príhodou, ktorú som nedávno počul a ktorá svedčí o tom, že vtipy o policajtoch nie sú. Totiž, všetko je pravda. Kolega policajt z nemenovanej polície predtým ako šiel zadávať PIN kód, požiadal predavačku, aby sa nepozerala. Tá podľa hesla „náš zákazník – náš pán“ tak urobila, aby sa náhodou nedozvedela číselnú kombináciu jeho PIN-ka. Aké bolo jej prekvapenie, keď otočená zrazu celkom zreteľne počula 2,5,8,9. Policajt sa totiž pri jeho zadávaní nahlas utvrdzoval, že ho zadáva správne. Z každej príhody sa môže človek poučiť. Z tejto napr. nenoste pri platobnej karte PIN kód a ja dodávam, nehovorte ho nahlas!!!

     Ostanem pri prevencii. Z WIKIPÉDIE sa dozvedám, že medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve, ktorá sa konala v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako Medzinárodný deň detí. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.

     V sobotu sme pri príležitosti dňa detí prezentovali činnosť mestskej polície na detskom dopravnom ihrisku (sídlisko III). Deti spolu s rodičmi so záujmom sledovali ukážku služobnej kynológie a ďalšie činnosti. Od nás si odniesli píšťalky, prívesky, perá, joja a veríme, že aj pekný zážitok. Zarytým dospelákom si dovolím pripomenúť, že v deň detí môžu svoju driemajúcu dušu dieťaťa pokojne pustiť na prechádzku a prostredníctvom svojich ratolestí si zaspomínať na dni detí, ktoré prežívali oni, keď boli malí.

     Všetkým deťom pri príležitosti ich sviatku prajeme straaaašne veľa zábavy. A prosíme učiteľov – v tento deň neskúšajte.

     Poniektorí z občanov nášho mesta si blížiaci deň detí osvojili už týždeň pred ním a ako vždy, tak aj tento týždeň sa na verejnom priestranstve „nacicali“ alkoholu tak, že neboli schopní ani najmenšieho pohybu. Vždy konštatujem, že s konzumentmi alkoholických nápojov na verejnom priestranstve bojujeme, ako sa len dá. Začínam mať pocit, že zatiaľ túto „ligu majstrov“ prehrávame už v polčase. Jedno čo nás v oblasti konzumovania alkoholických nápojov potešilo, bol výsledok kontroly zameranej na maloletých a mladistvých – z tejto vekovej kategórie sme „nenačapali“ nikoho. 

      Prípad pani na vozíčku, ktorá mala problém s pneumatikou na jej invalidnom vozíku a preto sa obrátila so žiadosťou o pomoc na mojich kolegov, má núti Vás všetkých požiadať o ohľaduplnosť a pomoc ľuďom, ktorí sú odkázaní na takýto druh prepravy. Samozrejme, moji kolegovia vidiac na mieste, že technická porucha sa nedá odstrániť, jej zabezpečili prostredníctvom Domova sociálnych služieb v Prešove motorové vozidlo na jej prevoz domov. Ľudia, ktorí sa relatívne cítia zdraví, nikdy nevedia, kedy takúto pomoc od druhých budú potrebovať. A verte, viem o čom hovorím. Pohľad na svet z vozíka je celkom iný, ako zo zdravých nôh.              

Aktualizoval: Admin 19.1.2012 14:57
presov.vadium.sk