Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Z činnosti mestskej polície (30. a 31. týždeň)

     Aj napriek dovolenkovému obdobiu sa naši príslušníci počas týchto dvoch týždňov stretávali s negatívnymi udalosťami.

     Kolegov z rýchlej zdravotnej pomoci sme volali k dvom prípadom. Dňa 3.8.2011 takto boli privolaní k osobe ležiacej na chodníku. Jej zdravotný stav nasvedčoval tomu, že pravdepodobne ušla z psychiatrickej liečebne. Aj napriek tomu, že podozrenie sa nepotvrdilo, bola táto osoba nakoniec na túto liečebňu odvezená. Dňa 5.8.2011 mestskí policajti našli na vozovke ležiaceho muža, ktorý mal krvavé poranenia. Bola mu poskytnutá odborná prvá pomoc a následne už bol ošetrený privolanou zdravotnou službou. Vzhľadom k skutočnosti, že sa pravdepodobne jednalo o dopravnú nehodu, boli oboznámení aj kolegovia z policajného zboru, ktorí prevzali danú vec k ďalšiemu riešeniu.

     Alkoholom potúžené osoby boli riešené takpovediac denne. Napr. dňa 27.7.2011 na Ul. Mirka Nešpora dvaja mladiství – skúška na alkohol pozitívna. Dňa 31.7.2011 na Ul. Ďumbierska bola na základe telefonického oznámenia prichytená skupina mládeže oddávajúca sa alkoholickým radovánkam. Na dôvažok jedna z týchto osôb bola hľadaná, preto bola predvedená na útvar mestskej polície, kde si ju prišli prevziať kolegovia z policajného zboru. Dňa 5.8.2011 sme preverovali telefonické oznámenie na rušenie nočného pokoja na Ul. Kollárovej. Na mieste sa nachádzalo šesť osôb, ktoré posilnené alkoholickými nápojmi nebrali ohľad na tam bývajúcich občanov. Ešte v ten istý deň bol na Ul. Československej armády nájdený muž, ktorý nezvládol množstvo vypitého alkoholu a „ustlal“ si na chodníku. To isté, avšak dňa 2.8.2011 na Ul. Sabinovská. Tie chodníky, ale priťahujú. Všetky tieto spomenuté prípady sa riešili v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov. Pripomíname, že ak sa konzumuje alkohol, mal by sa konzumovať s mierou tak, aby neprivodil zbytočné nepríjemnosti. Upozorňujeme, že alkohol v rukách maloletých a mladistvých by nemal byť vôbec. Rodičia – ruku na srdce - všímate si, v akom stave prídu vaše ratolesti domov?

     S pivným mokom bola spojená aj akcia „Pivný festival“. Bohužiaľ nielen s pivným mokom, ale aj s podozrením na rušenie nočného pokoja hlasitou reprodukovanou hudbou. Aj napriek výzvam z našej strany sa nepodarilo zjednať nápravu hneď na mieste. Pritom usporiadateľ tak prisľúbil urobiť. Všetky prijaté oznámenia od občanov sú v súčasnosti na oddelení objasňovania priestupkov a po objasnení skutočností bude zodpovedná osoba plne znášať následky v zmysle príslušných právnych noriem.

     Je smutné, že aj napriek dobrej myšlienke zorganizovať v Prešove podujatie pre jeho občanov a návštevníkov sa toto nakoniec postaví proti nim, hlavne pre občanov, ktorí bývajú v okolí konania tohto podujatia.     

     K čistote mesta a životnému prostrediu sa zdá dovolenkové obdobie neprospieva. Dňa 24.7.2011 bolo na základe telefonického oznámenia zistené vytekanie ropných látok z odstavených nákladných vozidiel na parkovisku pri OD KAUFLAND. Súčinnosť pri odstraňovaní týchto ropných látok bola poskytnutá kolegami hasičmi. Celá vec bola odovzdaná na ďalšie riešenie policajnému zboru. Na ul. K Okruhliaku bola potvrdená telefonicky oznámená vec znečistenia vozovky. Ku cti znečisťovateľa slúži fakt okamžitého vyčistenia po upozornení.                 

     Do pozornosti občanom dávame predchádzajúci článok o preventívnych opatreniach, ktoré ich majú ochrániť pred zlodejmi počas trávenia dovolenkových chvíľ, ako aj čo robiť, ak už k takej nešťastnej udalosti ako je vykradnutý byt dôjde. No zatiaľ Vám prajeme príjemné prežitie dovoleniek bez ujmy na zdraví, majetku a len šťastné spomienky na dovolenku. Tým menej šťastným, ktorých postretla nejaká nepríjemná udalosť máme odkaz – hlavu hore, o rok to určite už bude lepšie.


Zverejnil: Slavomír Pavelka 9.8.2011 08:25
Aktualizoval: Admin 19.1.2012 14:56 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.