Z činnosti mestskej polície (37. týždeň)

    Vedenie mestskej polície informuje: 

    Verejný poriadok je vecou nás všetkých. Mestská polícia uvedomujúc si dôležitosť zabezpečenia verejného poriadku chce plne využiť novú kompetenciu vyplývajúcu zo zákona č. 105/2011 Z. z. z 24. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a to spoluprácu s inými obcami. V tejto súvislosti boli oslovené okolité obce v regióne a 16 obcí kladne reagovalo na ponúknutú spoluprácu. Preto dňa 12.9.2011 sa uskutočnilo pracovné rokovanie na úrovni primátora mesta p. JUDr. Pavla HAGYARIHO za účasti Mgr. Jána ANDREJKA, náčelníka mestskej polície a starostov 13 obcí, ktorí prijali pozvanie. Na tomto stretnutí sa starostovia oboznámili s ponúkanou možnosťou spolupráce, jej podmienok a výhod. Starostovia obcí potvrdili záujem o spoluprácu a preto budú prebiehať ďalšie rokovania a sme presvedčení, že dôjde aj k podpisu zmlúv medzi obcami a našim mestom, ktoré budú základom spolupráce.    

     V tomto týždni na pôde mestskej polície rokovali aj členovia Regionálnej sekcie  Prešovského kraja Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska. Témou rokovania bolo oboznámenie sa jednotlivých obecných a mestských polícii s najpálčivejšími problémami v oblasti ich činnosti a ich riešenia. Zároveň sa prerokovali aj okruhy otázok pri riešení sociálneho zabezpečenia obecných a mestských policajtov.  

     Tento týždeň mestská polícia nielen rokovala, ale aj plnila svoje úlohy. Už niekoľkokrát sme upozorňovali občanov – rodičov, aby sa snažili vždy „vedieť“, kde sú ich ratolesti a čo robia. Áno, nie vždy sa to podarí. Ale tým, že to vieme, môžeme zabrániť veciam, ktoré nás neskôr môžu prinútiť klásť si otázku „prečo?“. Dňa 17.9.2011 sme pomohli rodičovi, ktorý oznámil službukonajúcej hliadke, že nevie, kde sa nachádza jeho dieťa a má podozrenie, že je pod vplyvom alkoholu. Dieťa, v tomto prípade už osoba mladistvá sa našťastie našla. Nanešťastie podozrenie sa potvrdilo. A to až tak, že museli byť privolaní kolegovia z rýchlej zdravotnej pomoci. Skutočnosť samotného podozrenia z otravy alkoholom je zarážajúca a k tomu sa pridáva aj fakt, že druhá popíjajúca mladistvá osoba uviedla, že  pili vodku, ktorú im kúpil nejaký pán a túto pili s neznámou osobou, s ktorou sa zoznámili na FACEBOOK-u. Nechceme uvažovať o tom, že „keby bolo keby“ . Úsudok si môže spraviť každý sám. A mimochodom – FACEBOOK nie je od 18 rokov?

     Problematike požívania alkoholických nápojov osobami maloletými a mladistvými sa venujeme vo svojich preventívnych zamestnaniach na školách neustále. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj naďalej v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi na jednotlivých školách.

     S maloletými je niekedy dosť problémov. O tom sa presvedčili obyvatelia ulíc Chalupkovej a Janáčkovej, ktorým adolescenti kradli železo z dvorov rodinných domov. Po ich prichytení boli odovzdaní príslušníkom policajného zboru. V tomto prípade zaúradovala všímavosť ľudí a tiesňové volanie mestskej polície 159 – čo nás len teší.

     Starší čitatelia si určite spomenú na film Čierny Bim, biele ucho - dojímavý príbeh sovietského psíka, ktorý skončil dosť smutne – teda psík i film. Nového hrdinu zo zvieracej ríše – psíka sme mali dňa 13.9.2011. Majiteľ si ho zabudol pri obchode. Bol tam priviazaný cca. 6 hodín. Podľa čísla známky psíka sme zistili majiteľa, ktorý si ho prevzal. No skleróza je nepríjemná – v tomto prípade však následky odniesol ten psík.                  

      Slová poďakovania vždy potešia. Hlavne policajtov. Takto nás potešilo písomné poďakovanie z centra voľného času ABC so sídlom na Ul. Októbrová, kde sme počas prázdnin spestrovali program deťom ukážkami služobnej kynológie a činnosťou mestskej polície. My ďakujeme tiež, za to, že sme mohli deťom prezentovať našu činnosť.         


                                                                                             Vaša mestská polícia.

Aktualizoval: Admin 19.1.2012 14:17
presov.vadium.sk