Z činnosti mestskej polície (45. a 46. týždeň)

     Vedenie mestskej polície informuje:

    V týchto dvoch týždňoch sme pokračovali v preventívnych aktivitách. Za všetky spomenieme ukážky služobnej kynológie deťom vo farnosti Kráľovnej pokoja na sídlisku III dňa 12.11.2011. Boli sme prekvapení, koľko detí prejavilo záujem spolu s rodičmi. Dúfame, že sme im pripravili príjemné popoludnie.

     V minulých príspevkoch sme sa venovali viacerým oblastiam v prevencii kriminality. Neustále opakujeme, že dodržiavaním základných pravidiel môžeme predísť negatívnym konaniam. Napr. v panelových domoch nenechávať obuv pred dverami do bytu, hlavne tú drahšiu obuv. Bohužiaľ nie všetci čo behajú po svete sú čestní a taká drahá obuv sama kričí, že chce zmeniť majiteľa. Takto tomu bolo dňa 12.11.2011 na sídlisku Sekčov, kedy si zatiaľ neznámy páchateľ prisvojil 2 páry obuvi v hodnote 130,- € spredo dverí do bytu. Vec je v štádiu riešenia na oddelení objasňovania priestupkov. Deň predtým, teda 11.11.2011 si pre zmenu traja adolescenti krátili čas kradnutím puklíc z motorových vozidiel na Ul. Prostejovskej. Na základe telefonického oznámenia na linku 159 sa ich podarilo prichytiť priamo pri čine a svoj skutok následne vysvetľovali kolegom z policajného zboru, ktorí si ich boli prevziať. Taktiež na základe telefonického oznámenia na linku 159 bola dňa 18.11.2011 našou hliadkou prerušená „alkoholová party“ mladistvých osôb na Ul. 17. novembra. Na tejto „party“ muselo byť asi veľmi dobre, keď až k jednému z účastníkov museli byť privolaní kolegovia z rýchlej zdravotnej pomoci. Stojí za zamyslenie skutočnosť, že ak by pomoc potreboval niekto iný – vážne chorý, či by sa mu aj včas dostala kvôli nezodpovednému opitému adolescentovi. Samozrejme, že následky budú niesť aj rodičia. Sme vďační občanom, ktorým nie je ľahostajný verejný poriadok a zavolajú nám na linku 159. Vďaka tejto spolupráce s občanmi sa efektivita dohľadu nad verejným poriadkom niekoľkokrát znásobuje. Ďakujeme.

     V poslednej dobe sa množia prípady spaľovania záhradného odpadu, rôznych porastov, starých vecí a papierov. Upozorňujeme občanov, že mestská polícia venuje tejto oblasti veľkú pozornosť a páchatelia týchto negatívnych konaní budú braní na zodpovednosť v zmysle príslušných všeobecne záväzných predpisov.
     Zároveň upozorňujeme občanov na problém množenia sa prípadov, kedy bezprízorné osoby vyhľadávajú neuzamknuté bytové vchody, pivničné priestory a iné priestory na „oddych“. Už skôr v predchádzajúcich informáciách sme konštatovali obavu, že táto doba prinesie ešte viac osôb, ktoré skončia ako bezprízorné. Bohužiaľ neprešlo veľa času a obava sa stáva skutočnosťou. Táto doba však prináša aj negatíva ... 

     Naši príslušníci v sledovanom období absolvovali ostré streľby. Na základe ich výsledkov konštatujeme, že svoju zbraň ovládajú a sú v oblasti streleckej prípravy na veľmi dobrej úrovni. Ostrými streľbami sa uzatvorila séria každoročných previerok pozostávajúca z odborných znalostí a preverenia fyzického stavu našich príslušníkov.    

     V nasledujúcom týždni prajeme všetkým ničím nerušené pracovné aj osobné aktivity. A osobitne všetko najlepšie Katarínam. Uvidíme či Vianoce budú na ľade, alebo na blate. No necháme sa prekvapiť.             

 

       


                                                                                                               Vaša mestská polícia.

Aktualizoval: Admin 19.1.2012 14:15
presov.vadium.sk