Umiestnenie kamier kamerového systému v meste

     Vážení občania, návštevníci tejto podsekcie. Dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou informovali o miestach umiestnenia kamier kamerového systému v meste.

Zoznam kamier s komplexnými informáciámi o monitorovacích zariadeniach,
ich type, umiestnení 
a monitorovanou zónou a lokalizáciou v mape.


     Ako postupovať, ak chcete vidieť kamery v mape mesta:

1. Kliknite na nasledujúci odkaz  KAMERY MsP v mape

2. Priblížením sa dozviete, kde sú v súčasnej dobe umiestnené kamery Monitorovacieho a kamerového systému mesta Prešov.

3. Zároveň sa môžete na uvedenom mieste dozvedieť, kde sa nachádzajú jednotlivé stanice mestskej polície.

     Snímanie priestorov sa plne riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

                                                                             Vaša mestská polícia   

   

Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 7.8.2015 06:20
presov.vadium.sk