Útvar hlavného kontrolóra mesta

Jarková 24, 2 poschodie

Ing. Mária Gališinová
kontrolór
e-mail: maria.galisinova (@) presov.sk
tel. : 3100 264
č.dv. 324

Mgr. Bibiana Suchárová
kontrolór
e-mail: bibiana.sucharova (@) presov.sk
tel.: 3100 264
č.dv. 324

Ing. Danka Bobková
kontrolór
e-mail: danka.bobkova (@) presov.sk
tel. : 3100 261
č.dv. 306

Ing. Lenka Březovjáková
kontrolór
e-mail: lenka.brezovjakova (@) presov.sk
tel. : 3100 261
č.dv. 306

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 17.5.2016 15:40
presov.vadium.sk