Mesto PREŠOV

Thursday - 08. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia,
Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť na úseku:
• pozemných komunikácií - Ing. Darina Sýkorová, 051/3100207
• energetiky a tepelného hospodárstva – Ing. Stanislav Tupta, 051/3100271
• ochrany ovzdušia - Ing. Stanislav Tupta, 0513/100271
• ochrany prírody a krajiny – Ing. Oľga Balážová, 051/3100227
• odpadového hospodárstva - MVDr. Tibor Bindas, 0513100/210
K vybaveniu potrebujete:
- príslušnú projektovú dokumentáciu
Poplatok:
bez poplatku
Spôsob vybavenia:
vydanie stanoviska, záväzného stanoviska
Stanovisko (schvaľuje a podpisuje) riaditeľ sekcie SÚaU
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
podľa § 4 ods. 3 písm. d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 140a a 140b ods. 1 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č. 223/2001 o odpadoch a zákona č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia


Zverejnil: Ľudmila Lišková 28.2.2012 14:46
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 30.4.2015 13:51 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.