Bod 4. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

K tomuto bodu rokovania existuje video záznam

 

Prílohy

Aktualizoval: Admin 4.4.2012 10:42
presov.vadium.sk