Účasť poslancov na XVII. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 28.3.2012

Prílohy

presov.vadium.sk