Hlasovania poslancov MsZ na xx. riadnom zasadnutí MsZ, 27.6.2012

presov.vadium.sk