Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove podľa § 26 ods. 13 Štatútu mesta Prešov schválilo tento Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove (ďalej len , , komisia", príp. , , komisie") upravuje postavenie komisií, úlohy komisií, zloženie komisií, prípravu a priebeh rokovania komisií a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií.

Rokovací poriadok nájdete v PDF prílohe.

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 4.12.2015 07:48
presov.vadium.sk