Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XXIV. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 30.8.2012

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12 ods. 1 druhá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s článkom VI a článkom XII ods. 2 a 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove zvolávam XXIV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 30. augusta 2012 (štvrtok) so začiatkom o 8.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Návrh progrramu:


1. Otvorenie, voľba mandátovej komisie a voľba návrhovej komisie.

2. Vyhlásenie nastúpenia náhradníka PhDr. Radovana Bačíka, PhD. na uprázdnený mandát poslanca    Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove

3. Návrh na poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry pre HC Prešov,  o. z.
Predkladá: Poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove

4. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 23.8.2012 13:49
Aktualizoval: Iveta Feckova 24.8.2012 14:39 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.