Mesto PREŠOV

Wednesday - 14. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Program pokračovania XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 26.9.2012

V zmysle uznesenia č. 270/2012 z XXV. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Prešove, konaného dňa 12.9.2012
a podľa čl. XIV ods. 25 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove
sa pokračovanie XXV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove uskutoční


dňa 26. septembra 2012 (streda) so začiatkom o 10.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

 Program:

Otvorenie.

10. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

13. Informatívna správa o podanom projekte Integrované detské ihrisko Prešov – „Hráme sa bez hraníc.“
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

14. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta v I. polroku 2012.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

15. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

16. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za I. polrok 2012.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

17. Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

18. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove
č. 227/2012 zo dňa 27.6.2012 – informatívna správa o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC – Centra voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

19. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove
č. 228/2012 zo dňa 27.6.2012 – 1. FC TATRAN Prešov, a. s.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

20. Návrh na zmenu termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove
č. 229/2012 zo dňa 27.6.2012 – nákup hardvérového a softvérového vybavenia pre poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.
Predkladá: Mgr. Katarína Kireta, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

21. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 19.9.2012 09:32
Aktualizoval: Iveta Feckova 19.9.2012 09:39 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.