Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove

http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=18876

Prílohy

Aktualizoval: Stanislav Tupta, Ing. 27.9.2012 11:28
presov.vadium.sk