Mesto PREŠOV

Saturday - 17. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Záväzné stanovisko/vydanie rozhodnutia k malému zdroju znečisťovania ovzdušia

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na:
1. vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. a) zákona o ovzduší na:
     a) povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
     b) zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
     c) užívanie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;

2. vydanie súhlasu podľa §17, ods.1, písm. c) zákona o ovzduší na:
     a) zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia;
     b) zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia;
     c) zmenu užívania technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia;
     d) prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách;

3. vydanie súhlasu/rozhodnutia podľa §17, ods.1, písm. f) zákona o ovzduší na:
     a) inštaláciu technologických celkov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
     b) zmeny technologických celkov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
     c) prevádzku technologických celkov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia;
        ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu;

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje: MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia, Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Stanislav Tupta tel. 051/3100271
K vybaveniu potrebujete:
- projektovú dokumentáciu malého zdroja znečistenia
- správny poplatok
Poplatok:
5,0 € za vydanie stanoviska podľa bodov 2. a) až 2. d)
10,0 € za vydanie stanoviska/rozhodnutia podľa bodov 3. a) až 3. c)
(v zmysle položky č. 162 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)
bez poplatku - za vydanie stanoviska podľa bodov 1. a) až 1. c)
Spôsob vybavenia:
vydanie záväzného stanoviska (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru DŽPaKS vydanie rozhodnutia (schvaľuje a podpisuje) primátorka mesta Prešov
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
§ 27 ods. 1 písm. c) č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Zverejnil: Ľudmila Lišková 29.10.2012 10:05
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 15.1.2016 14:25 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.