Bod 7. Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov v zmysle prijatého platného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

         

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 22.11.2012 13:25
presov.vadium.sk