Bod 3.3. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa a na schválenie účasti mesta Prešov v združení právnických osôb

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 20.12.2012 12:31
presov.vadium.sk