Bod 3.2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 8

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 20.12.2012 12:29
presov.vadium.sk