Mesto PREŠOV

Friday - 28. February 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 13. mimoriadneho rokovania Mestskej rady v Prešove dňa 27.12.2012

POZVÁNKA


V zmysle § 14 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 13. mimoriadne rokovanie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční


dňa 27. decembra 2012 (štvrtok) o 9.00 hod.


v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie, s týmto

 

návrhom programu:1. Otvorenie.

2. Prerokovanie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 pred pozastavením jeho výkonu v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Rôzne.

4. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 21.12.2012 14:36
Aktualizoval: Iveta Feckova 27.12.2012 09:13 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.