Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XXX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 30.1.2013

POZVÁNKA


V zmysle § 12 ods. 7 štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XXX. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční

dňa 30. januára 2013 (streda) so začiatkom o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Správa o ďalšej činnosti Združenia LAPANČ.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

4. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013.
Predkladá: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta

6. Rôzne.

7. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

8. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 4.1.2013 09:31
Aktualizoval: Iveta Feckova 24.1.2013 10:42 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.