Mesto PREŠOV

Friday - 28. February 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XXXI. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 9.1.2013

POZVÁNKA


V zmysle § 12 ods. 1 druhá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam XXXI. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 9. januára 2013 (streda) so začiatkom o 9.30 hod.


v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 308/2012 zo dňa 17.12.2012 k návrhu rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, ktorého výkon primátor mesta pozastavil.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 314/2012 zo dňa 17.12.2012 k poslaneckému návrhu Mgr. Márie Čížikovej na zmenu členov orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta Prešov, ktorého výkon primátor mesta pozastavil.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

4. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 315/2012 zo dňa 17.12.2012 k poslaneckému návrhu Mgr. Márie Čížikovej na zmenu člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry, ktorého výkon primátor mesta pozastavil.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

5. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 304/2012 zo dňa 10.12.2012 k návrhu dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktorého výkon primátor mesta pozastavil.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

6. Rôzne.

7. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 4.1.2013 11:27
Aktualizoval: Iveta Feckova 8.1.2013 18:47 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.