Zápisnica z XXIX. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 17.12.2012

Prílohy

presov.vadium.sk