Účasť poslancov z XXX. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 30.1.2013

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 1.2.2013 08:24
presov.vadium.sk