Bod. 4 Sprava o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

K tomuto bodu rokovania existuje video záznam

 

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 12.2.2013 12:07
presov.vadium.sk