Mesto PREŠOV

Saturday - 17. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Vedenie mestskej polície informuje I.

         Vážení občania a návštevníci týchto stránok, znova sa Vám prihovárame s aktuálnymi správami z našej mestskej polície. Táto aktuálna správa je, že naši príslušníci dennodenne vykonávajú svoje povinnosti tak, ako zákon káže. A to aj napriek tomu, že tých finančných prostriedkov na riadny a bezproblémový chod nie je toľko, ako jemne povedané by bolo treba. Okrem finančného krytia plnenia našich úloh nám starosti robia ľudia, ktorí aj napriek neustálemu upozorňovaniu sa priestupkov dopúšťajú, nielen na úseku dodržiavania čistoty a dodržiavania parkovacej disciplíny, ale aj s dodržiavaním povinnosti chovateľov psov.

     Inšpirovaním sa z nápadu  Nitrianskej radnice, sme si tento dovolili rozšíriť na podmienky nášho mesta a preto sa obraciame s prosbou na psov, aby si udržiavali verejné priestranstvo v čistote, pretože niektorým ich majiteľom to nejde. Podotýkame, že vrecúška na exkrementy si môžu „vyhavkať“ na mestskom úrade. Zároveň prosíme motorové vozidlá, ktoré majú potrebu zaparkovať v centre mesta, aby tak urobili na miestach, kde je to dovolené a zaplatili príslušný poplatok. Taktiež, aby v  sídliskových častiach mesta využívali plnohodnotne parkovacie miesta a neznepríjemňovali si svoj motoristický život navzájom.

     V mesiaci marec predkladáme Správu o činnosti Mestskej polície v Prešove za rok 2012 na rokovanie mestského zastupiteľstva. Po jej prerokovaní túto správu určite zverejníme na našej stránke, takže občania nášho mesta budú môcť sami zhodnotiť našu prácu za uplynulý rok. K tomu chceme uviesť, že našou prvoradou úlohou je pomoc občanom, prevencia predchádzania negatívnym konaniam a zvyšovanie právneho vedomia. Bohužiaľ, nie vždy sa to dá dohovorom. Tam, kde už niet inej schodnej cesty vedúcej k náprave páchateľa priestupku, pristupujeme k represívnym opatreniam, teda k ukladaniu sankcií, čo u niektorých to navodzuje presvedčenie, že sú šikanovaní. Našou snahou v roku 2013 je naďalej skvalitňovať služby občanom mesta (lebo ochrana verejného poriadku takouto službou je) a zároveň medzi hlavné priority sme zaradili aj ďalšie rozširovanie kamerového systému v našom meste podaním projektu na jeho realizáciu. Veríme, že naša snaha sa neminie účinkom a ďalšia etapa rozširovania bude nasledovať.

     V mesiaci február sme si na pôde Obvodného úradu v Prešove pripomenuli Európsky deň tiesňového volania čísla 112 a to našou prezentáciou činnosti určenej pre žiakov základných škôl. Tiež pokračujeme v spolupráci so Základnou školu na Májovom námestí v sérii zamestnaní pre žiakov druhého stupňa, ktoré pojednávajú o aktuálnych témach v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Samozrejme, že spolupráca v spomínanej oblasti prebieha aj s inými základnými školami.

     Dňa 11.3.2013 uplynuli dva mesiace od náhleho úmrtia nášho bývalého kolegu p. Michala ŠENITKU, ktorému sa z našej strany bude dostávať cti a poďakovania za prácu u nás stále. Michal, v našich spomienkach si ostal naďalej a sme presvedčení, že tiež u všetkých, ktorí ťa poznali.

     Verte, ak aj to znie ako fráza, našim prvoradým cieľom je, bolo aj bude, aby sa každý v našom meste cítil bezpečne a mal sa vždy kde obrátiť, ak má problém s narúšaním verejného poriadku. Preto tu máme linku 159, na ktorú môžete kedykoľvek bezplatne zavolať v prípade potreby. 

     Sme tu pre Vás!


                                                                                                             Vaša mestská polícia  


Zverejnil: Slavomír Pavelka 12.3.2013 14:23
Aktualizoval: Jana Jurčišinová, Mgr. 12.3.2013 14:58 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.