Účasť poslancov na II. riadnom zasadnutí MsZ 3. 2. 2003

PRÍTOMNÍ POSLANCI:

Anderko Anton, Ing.
Andraščíková Štefánia, PhDr. MPH
Baláži Jozef, MUDr.
Balún Ján, Ing.
Bebčáková Viera, Doc. PaedDr. CSc.
Benko Ivan, PhDr.
Berdis Milan, JUDr.
Blichár Šimon
Bodnár Mikuláš, Ing.
Bošelová Soňa, Ing.
Bujdosó Juraj, Ing.
Buranovský Martin
Csatáryová Mária, RNDr.
Čižmár Ján,
Ďurčanská Katarína, JUDr.
Eristavi Inge, MUDr.
Goban Stanislav, Ing.
Gula Igor, Ing.
Halčák Valerián, MUDr.
Hruška Dušan, MUDr.
Hurný Juraj, Mgr.
Husovský František
Janko Vasiľ, MUDr.
Kahanec Stanislav, Ing.
Kollárová Marta, Ing.
Kužma Jozef, Ing. arch.
Laca Milan, PhDr.
Lukáč Miroslav, MUDr.
Pribula Jozef
Smolko Igor, MUDr.
Vaško Štefan, Ing.

NEPRÍTOMNÍ POSLANCI:

OSPRAVEDLNENÍ POSLANCI:

Prílohy

presov.vadium.sk