Mesto PREŠOV

Wednesday - 01. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z II. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.2.2003 číslo 5/2003 k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2003

k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje, že
- plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta vytvára podmienky pre dokončenie 72 nájomných bytov a ďalšej technickej infraštruktúry.
Zabezpečuje pokračovanie prác na rozšírení vodovodnej siete v oblasti Nižná Šebastová a na rekonštrukcii cesty Ku Surdoku.
Umožňuje začať s výstavbou 5-tich nových stavieb, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre parkovanie osobných áut na sídliskách a umožní začať výstavbu cyklistického chodníka na Sekčove;
- súčasné finančné možnosti mesta neumožňujú zaradiť do plánu investičnej výstavby mesta na rok 2003 ďalšie opodstatnené požiadavky občanov a poslancov MsZ;

schvaľuje
predložený plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2003 v objeme prác a dodávok vo výške 114,7 mil. Sk (tabuľka č. 1).

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota StrakovátlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.