Mesto PREŠOV

Wednesday - 01. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z II. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.2.2003 číslo 7/2003 k návrhu doplnku č. 1 k Štatútu mesta Prešov

k návrhu doplnku č. 1 k Štatútu mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
1. Zmenu uznesenia č. 1/2002 v časti „zriaďuje“, písm. b/ takto:
- bod č. 4. Komisiu MsZ pre kultúru a zahraničné kontakty.
- bod č. 8. Komisiu MsZ školstva a telesnej kultúry.
2. Doplnok č. 1 k Štatútu mesta Prešov;

ukladá
Ing. Jánovi Dobrovičovi, prednostovi MsÚ
vypracovať Štatút mesta Prešov v úplnom znení.
Termín: 28.2.2003

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota StrakovátlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.