Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z II. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.2.2003 číslo 9/2003 k návrhu na doplnenie členov Mestskej rady v Prešove

k návrhu na doplnenie členov Mestskej rady v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
zmenu uznesenia č. 1/2002 v časti „zriaďuje“, písm. a/ takto:
a) Mestskú radu v Prešove;

volí
za členov Mestskej rady v Prešove týchto poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove:
a) Mgr. Juraj Hurný
b) Ing. Štefan Vaško
c) PhDr. Ivan Benko.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota StrakovátlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.