Mesto PREŠOV

Wednesday - 01. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z II. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.2.2003 číslo10/2003 k návrhu na zvolenie neposlancov za členov Komisií MsZ

k návrhu na zvolenie neposlancov za členov Komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

volí
neposlancov za členov Komisií Mestského zastupiteľstva v Prešove podľa predloženého návrhu, so zmenou v komisii MsZ č. 4 a 8.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota StrakovátlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.