Hlasovania poslancov MsZ na XXXVI. riadnom zasadnutí MsZ

presov.vadium.sk