Bod 9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 9.5.2013 13:46
presov.vadium.sk