Bod 3. Návrh na schválenie finančnej spoluúčasti mesta Prešov k schváleným projektom: 1. Aktívni seniori – atraktívne mesto; 2. SLOVENSKY LIVERPOOL; 3. EKO KONE.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 9.5.2013 13:59
presov.vadium.sk