Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z II. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 3.2.2003 číslo 15/2003 k informatívnej správe o prechode kompetencií na úseku stavebného úradu a na úseku sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby

k informatívnej správe o prechode kompetencií na úseku stavebného úradu a na úseku sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
informatívnu správu o prechode kompetencií na úseku stavebného úradu a na úseku sociálnej pomoci v oblasti opatrovateľskej služby.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
RNDr. Mária Csatáryová v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, CSc. v.r.

Za správnosť:
Dorota StrakovátlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.