Zápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 30.12.2002

Viď príloha (doc, 153 kB, 41 strán)

Prílohy

presov.vadium.sk